Τρίτη, 23 Δεκεμβρίου 2014Έκτρωμα ο νέος Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας

Οι αποκαλούμενοι δανειστές και οι εγχώριοι εντολοδόχοι τους προωθούν προς ψήφιση αυτήν την περίοδο ένα σχέδιο νέου Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. Τη σύνταξη του σχεδίου αυτού ανέθεσαν σε επιτροπή, στην οποία συμμετείχαν γνωστοί δικηγόροι και καθηγητές που κατά τύχη είναι προϊστάμενοι νομικών υπηρεσιών τραπεζών. Η πλειοψηφία των δικηγόρων κατάλαβε που το πάνε και αποφάσισε αποχή διαρκείας, ενώ αποδοκίμασε με 94% το νέο σχέδιο.
Ο Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας δεν είναι ένας απλός νόμος. Είναι ο βασικός νόμος προσφυγής των πολιτών στην πολιτική δικαιοσύνη, γιατί ορίζει τις προϋποθέσεις προσφυγής σε αυτήν.
Επιδίωξη των εμπνευστών του νέου αυτού σχεδίου κώδικα είναι υποτίθεται η ταχύτερη απονομή της δικαιοσύνης, έστω κι αν έτσι υποβαθμίζεται η ποιότητα απονομής της δικαιοσύνης.
Συγκεκριμένα ο νέος Κώδικας προβλέπει μεταξύ άλλων:
- Κατάργηση εξέτασης μαρτύρων στη λεγόμενη τακτική διαδικασία (δηλαδή στη βασική διαδικασία).
- Αντικατάσταση της εξέτασης των μαρτύρων από ένορκες βεβαιώσεις που λογικά θα συντάσσονται από τους δικηγόρους και δεν θα δίνουν στον δικαστή τη δυνατότητα να κρίνει ποιος λέει αλήθεια και ποιος ψεύδεται.
- Αύξηση του κόστους κάθε δίκης, αφού κάθε ένορκη βεβαίωση θα στοιχίζει τουλάχιστον 200 ευρώ στον πολίτη. Δεδομένου ότι θα χρειάζεται η ένορκη βεβαίωση και δεύτερου μάρτυρα που θα αντικρούσει όσα κατέθεσαν οι μάρτυρες της άλλης πλευράς, το ελάχιστο κόστος κάθε δίκης αυξάνεται κατά 400 ευρώ τουλάχιστον. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι λίγοι μόνο πολίτες θα μπορούν να προσφύγουν στα δικαστήρια λόγω κόστους.
- Δυνατότητα παρέμβασης εργοδοτικών ενώσεων υπέρ των εργοδοτών που οφείλουν δεδουλευμένα σε εργαζόμενους.
- Δυνατότητα εισόδου με τον δικαστικό επιμελητή των υποψήφιων αγοραστών των ακινήτων που θα εκπλειστηριαστούν σε κάθε τέτοιο ακίνητο, για να το αξιολογήσουν.
- Πλειστηριασμούς ακινήτων στην εμπορική τους αξία και όχι στην αντικειμενική αξία που ισχύει σήμερα. Οι εμπορικές αξίες είναι χαμηλότερες των αντικειμενικών, οπότε γίνονται ευκολότεροι οι πλειστηριασμοί.
- Ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς ακινήτων από 1-6-2015.
- Δυνατότητα επιβολής πολλαπλών κατασχέσεων με αποτέλεσμα κάθε οφειλέτης να έχει περισσότερα έξοδα αντιμετώπισης των δανειστών του.
- Δυνατότητα των τραπεζών να διεκδικούν ποσά από πλειστηριασμούς χωρίς να έχουν υποθήκη, αλλά μόνο προσημείωση, δηλαδή χωρίς να έχει κριθεί δικαστικά εάν όντως οφείλεται το ποσό που διεκδικούν. Η δυνατότητα αυτή θα οδηγεί τις τράπεζες να καταγγέλλουν και συμβάσεις δανείου που εξυπηρετούνται κανονικά, ώστε να μπορέσουν να ζητήσουν και το υπόλοιπο ποσό του δανείου. Άρα θα “σκάνε” όλα τα δάνεια μαζεμένα και οι οφειλέτες θα αδυνατούν να τα καταβάλλουν.
- Υποχρέωση αναγγελίας της απαίτησης κάθε δανειστή 5 ημέρες πριν τον πλειστηριασμό, πρόβλεψη που προϋποθέτει διαρκή παρακολούθηση των πλειστηριασμών. Αυτό γίνεται εύκολα μόνο από τις τράπεζες και όχι από μεμονωμένους δικηγόρους απλών πολιτών, οπότε ευνοούνται τα συμφέροντα των τραπεζών.
- Μείωση του ποσοστού που λάμβαναν οι εργαζόμενοι, το δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία από τους πλειστηριασμούς με παράλληλη αύξηση του ποσοστού που θα παίρνουν όσοι έχουν προσημείωση, δηλαδή οι τράπεζες.
- Η μείωση αυτή θα πρέπει να καλυφθεί με άλλα δημοσιονομικά μέτρα (δηλαδή με φόρους), όπως αναφέρει η σχετική έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.
- Παράλληλα διατηρούνται όλες οι πρόσθετες δαπάνες που απαιτούνται για την προσφυγή στη δικαιοσύνη, όπως τα υψηλά παράβολα για την άσκηση έφεσης και αναίρεσης, ο ΦΠΑ 23% στις αμοιβές των δικηγόρων και η καταβολή τέλους δικαστικού ενσήμου σε αναγνωριστικές αγωγές, δηλαδή σε αγωγές που δεν μπορεί να υπολογιστεί εκ των προτέρων ποιο ακριβώς ποσό θα επιδικάσει το δικαστήρια.
Αυτά είναι μέρος μόνο των αλλαγών που εισηγούνται και δεν πρέπει να ψηφιστούν. Ενημερωθείτε και αντισταθείτε.